CENTRUMREGLEMENT

CENTRUMREGLEMENT

Als je je inschrijft, verklaar je je automatisch akkoord met het centrumreglement.

Dit reglement bundelt alle belangrijke afspraken op school.

Het centrumreglement is ter inzage bij je inschrijving. Je kan het ook hier nalezen.