VEELGESTELDE VRAGEN

VEELGESTELDE VRAGEN

De meeste lessen gaan door tussen 8u40 en 16u30. We hebben ook lessen op woensdagnamiddag! Hoe jouw lessenrooster eruit ziet, hangt af van de modules die je volgt.

Enkel voor de voorbereiding op de selectieproeven voor de politie geven we les op maandag- of woensdagavond tussen 18u00 en 21u00.

Ja, we hebben dezelfde vakantieregeling. Dus: herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en natuurlijk de grote vakantie zijn op hetzelfde moment als bij secundaire scholen.

Je kan kiezen voor een beperkt uurrooster zodat je sommige dagen vrijhoudt voor andere zaken. Maar dit zal elk semester anders zijn! Altijd vrij hebben op maandag of woensdagnamiddag zal dus niet kunnen als je een diploma wilt. Voltijds werken en les volgen is eigenlijk niet haalbaar. Je moet trouwens voldoende aanwezig zijn op school in de modules waar je voor inschrijft.

Enkel de voorbereiding op de selectieproeven voor politie is ’s avonds en een aantal beroepsgerichte opleidingen kan je 's avonds en op zaterdagvoormiddag volgen: grafisch ontwerper, automecanicien, fietshersteller, lasser, meubelmaker, kapper, kok en schoonheidsspecialist. Maar AAV is altijd overdag. Ook alle andere diplomagerichte studierichtingen bieden we alleen overdag aan. Er zijn andere (meestal grotere) TKO scholen waar dit wel kan.

Enkel de voorbereiding op de selectieproeven voor politie is ’s avonds en een aantal beroepsgerichte opleidingen kan je 's avonds en op zaterdagvoormiddag volgen: grafisch ontwerper, automecanicien, fietshersteller, lasser, meubelmaker, kapper, kok en schoonheidsspecialist. Maar AAV is altijd overdag. Ook alle andere diplomagerichte studierichtingen bieden we alleen overdag aan. Er zijn andere (meestal grotere) TKO scholen waar dit wel kan.

Onze opleidingen zijn opgedeeld in lesmodules. Dit betekent dat een vak bestaat uit 1 of meer deeltjes, modules genoemd. Een lesmodule kan een half of een heel semester duren. Een semester duurt van september tot januari en van februari tot juni. Er zijn dus twee semesters elk schooljaar. De meeste modules kan je elk semester opnieuw volgen.

Nee, je doet enkel de modules opnieuw die je niet behaald hebt. De geslaagde modules worden vervangen door nieuwe modules in je uurrooster.

Dit is moeilijk te zeggen. Als je een voltijds uurrooster kan nemen, duurt een opleiding tussen twee, drie of vier semesters. Meestal duurt een opleiding drie of vier semesters. Als je nog maar een paar modules moet volgen (bijvoorbeeld: je komt uit 6 ASO met drie tekorten) is het SOMS mogelijk om op 1 semester af te studeren. Dit kan NOOIT in de beroepsopleidingen. Maar alles hangt af van hoeveel modules je kan volgen per semester en of je je ingeschreven modules behaalt!

Je kan vrijstellingen krijgen als je een rapport hebt dat maximaal 4 jaar oud is en ten minste van een vijfde jaar secundair onderwijs is. Dat mag een rapport met C-attest zijn. Je kan soms ook vrijstellingen krijgen als je deelcertificaten behaalde bij de examencommissie of een ander TKO. Soms kan ook een tewerkstelling meetellen voor je stage. Al deze zaken worden individueel bekeken als je start bij Campus Vijfhoek. Breng dus alle mogelijke documenten mee bij de infoavond!  

Als je alleen de beroepsgerichte opleiding volgt, krijg je een certificaat voor het beroepsgedeelte. Maar om een diploma secundair te behalen, moet je naast de beroepsgerichte lessen ook algemene vorming volgen. Samen vormen ze je diploma. Als je al een diploma secundair hebt, en je wil je heroriënteren, volg je natuurlijk alleen de beroepsgerichte opleiding.

Nee, je kan enkel de richtingen volgen zoals ze op de website staan aangegeven. Er zijn natuurlijk veel meer richtingen in het volwassenenonderwijs waarmee je een diploma secundair onderwijs kan behalen. Je kan dit opzoeken via Onderwijzerkiezer.be. Dan zie je ook waar je deze richtingen kan volgen: http://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_opleidingen.php

Dat kan zeker, maar je lesuren op beide scholen mogen mekaar niet overlappen.

Als er problemen zijn om altijd in de les aanwezig te zijn, moet je dit zo snel mogelijk met een medewerker van de begeleidingsdienst bespreken. Zij bekijken met jou welke oplossingen mogelijk zijn. Mail naar: campuspunt@campusvijfhoek.be

Als je tenminste voor 17 uur inschrijft en je bent nog geen 25 jaar oud, is dit geen enkel probleem. Je moet wel 70% van de lestijd aanwezig zijn om dit recht te behouden.

Je moet bij je uitbetalingsinstelling een document aanvragen om les te mogen volgen bij Campus Vijfhoek. De VDAB heeft het recht dit te weigeren, maar ondersteunt je beslissing als het past in een traject naar werk. Als je dossier goedgekeurd is, dan behoud je je RVA uitkering, maar deze kan wel dalen.

Bij een leefloon beslist het OCMW of je bij ons les mag volgen.

In het volwassenenonderwijs kan je geen studietoelage krijgen. Er zijn soms verminderingen mogelijk van het inschrijvingsgeld als je bijvoorbeeld een uitkering hebt. De overheid voorziet wel een premie voor het beroepsgedeelte als je je diploma behaalt.

Campus Vijfhoek biedt volwassenenonderwijs aan. Dit betekent dat we gebonden zijn aan de wet op de privacy. We mogen geen informatie geven over de cursisten, ook niet aan bezorgde ouders. Als er vragen zijn over het studietraject, dan vragen we eerst toestemming aan de cursist. We zijn ook altijd bereid een gesprek aan te gaan met de cursist en de ouders of partner samen. We delen nooit info met advocaten of andere personen, behalve met de trajectverantwoordelijke van de eventuele partnerschool.

Als de cursist onvoldoende aanwezig is, kan hij door de verificateur van onderwijs geschrapt worden voor die module. Als de cursist dan geen 17 uur les meer volgt, verliest hij/zij het recht op kinderbijslag. We brengen de ouders hier altijd van op de hoogte.

Je moet ingeschreven blijven op je oude school tot de dag van de inschrijving op Campus Vijfhoek. Dit wil zeggen dat als je wilt stoppen met de kerstvakantie, je toch nog ingeschreven moet blijven op je school tot in februari, wanneer je inschrijft bij Campus Vijfhoek. Voor de dagen dat je al aanwezig moet zijn om proeven in de oriënteringsperiode in januari af te leggen, krijg je van Campus Vijfhoek aanwezigheidsattesten die je op je school afgeeft.

Of je start in september of januari, dat maakt weinig uit. Het systeem is altijd hetzelfde: je meldt je verplicht aan op de infoavond en betaalt 15 euro voor de oriënteringsproeven. Tijdens de oriënteringsperiode word je getest, je schoolrapport e.d. nagekeken op vrijstellingen, er worden gesprekken gevoerd. Vooraf kan je al online je intake invullen en doorsturen. Daarna volgen de inschrijfdagen. Je uurrooster wordt dan pas opgemaakt.

Als laatste stap is er een onthaalmoment en starten de lessen. De lessen lopen tot half januari of half juni, gevolgd door een rapportuitreiking of diploma-uitreiking.

Je kent en krijgt je uurrooster dus pas echt bij de inschrijving!