WIE IS WIE

WIE IS WIE

Coördinatie en directie

De directie en het coördinatieteam staan in voor de dagelijkse leiding van het CVO. 

Anne Mees

Coordinatie

Campusdirecteur:
 • Anne Mees
Coördinatie:
 • Jakomien Rabijns: didactisch coördinator
 • Laura De Boeck: coördinator Campuspunt

Het Campuspunt

Campuspunt

Het Campuspunt is onze interne pedagogische begeleidingsdienst. De medewerkers van het Campuspunt staan in voor je trajectbegeleiding, je studieondersteuning, maar ook je welzijn op school. Bij hen kan je terecht met alle mogelijke problemen. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor externe begeleiders, ouders en allerhande instanties. Het Campuspunt wordt gecoördineerd door coach Laura De Boeck en bestaat verder uit 3 extra coaches.  Onze interne pedagogische dienst is bereikbaar via campuspunt@campusvijfhoek.be en heeft vaste permanentie-uren per week. 

Studievaardigheden en socio-emotionele begeleiding

De trajectcoaches STUVA en de campuspunt coördinator bieden individueel of in groep ondersteuning bij studievaardigheden, leerproblemen, faalangst, socio-emotionele problemen, enz. Aarzel niet bij hen langs te gaan indien je problemen hebt.  Er zijn vaste permanentiemomenten per week.

 • Mia Kinnaer: externe werking, verder studeren
 • Vera Lapeere: studieondersteuning, faalangstbegeleiding en leerproblemen
 • Laura De Boeck: socio-emotionele ondersteuning, studieondersteuning, faalangstbegeleiding

Trajectcoaches

De trajectcoaches coördineren de opleiding en zijn je eerste aanspreekpunt. Ze werken nauw samen met de leerkrachten die binnen hun opleiding lesgeven. Bij hen kan je dus vooral terecht voor trajectbegeleiding.

 • ASO: Jakomien Rabijns
 • AAV + richtingen Administratie en ICT&Administratie: Ilse Wauters 
 • AAV + alle andere richtingen: Vera Lapeere
 • Politie: Laura De Boeck

HET SECRETARIAAT

Secretariaat

Op het secretariaat kan je terecht voor je administratie: formulieren voor kinderbijslag, betaald educatief verlof, opleidingscheques, abonnementen, info rond lokalen, lessenroosters, enz… 

 • Kris Huyck: cursistenadministratie
 • Saskia Deceuninck: cursistenadministratie
 • Cindy Moons: cursistenadministratie
 • Kris Van Gelder : ICT (PC's, WiFi, ...)
 • Elke Thoné: elektronische leeromgeving (Moodle)

HET LEERKRACHTENTEAM

Leerkrachten

Onze leerkrachten zijn enthousiaste vakmensen met zin voor teamwork. Ze zijn zeer gemotiveerd om je te begeleiden naar je diploma.