ADMINISTRATIEF

ADMINISTRATIEF

Onder bepaalde voorwaarden kunnen je ouders nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet je het formulier P7 laten invullen en zelf terug bezorgen aan je kinderbijslagfonds. Dit formulier kan je hier downloaden

Meer info over kinderbijslag kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Je bent jonger dan 26? Je hebt recht op een schoolabonnement voor de trein.
Je ontvangt een leefloon? Je kan genieten van een voordeeltarief.
Als je volledig uitkeringsgerechtigd bent, kan de VDAB je vrijstelling geven. Dit wil zeggen dat je gedurende de duur van je studies niet beschikbaar hoeft te zijn voor de arbeidsmarkt.

Voorwaarden

  • Je bent voldoende dagen uitkeringsgerechtigd volledig werkloos OF je vat studies aan in functie van een knelpuntenberoep
  • Je volgt minstens 20 uren per week les voor 17u00
     

Onze opleidingen zijn erkend voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV)  - vroeger Betaald Educatief Verlof - en opleidingscheques voor werkenden.

Meer info.