VRIJSTELLINGEN

VRIJSTELLINGEN

Je kan voor sommige modules een vrijstelling krijgen. Zo kan je je studieperiode inkorten.

Je kan op 3 manieren vrijstellingen krijgen.

1

Op basis van rapporten, certificaten of diploma's

 • rapporten :
  • maximum 4 jaar oud
  • van 5e – 6e – 7e jaar secundair onderwijs
  • origineel rapport
  • origineel ondertekend oriënteringsattest van de klassenraad
 • attesten van examencommissie
 • deelattesten of certificaten van andere TKO’s
 • deelattesten of certificaten van andere opleidingen

2

Op basis van beroepservaring

Je stelt een dossier samen waarin je aantoont dat je voldoende competenties en vaardigheden hebt op basis van relevante beroepservaring.

3

Op basis van proeven

Tijdens de oriënteringsperiode leg je proeven af die je vrijstellingen voor bepaalde modules kunnen opleveren.

Wat je moet kunnen en kennen voor de proeven vind je hier: