NIEUWE CURSIST

NIEUWE CURSIST

Je kan starten in september en in januari. De volgende aanmeldperiode is september 2019.

LET OP

Je moet je aanmelden voor 2 september 2019 om 12u om te kunnen starten in september 2019.

Als je wil starten, moet je deelnemen aan onze oriënteringsdagen.

Deelname kost €15.

Je kan je aanmelden voor de oriënteringsperiode op een infodag of op het secretariaat.

Wat is de bedoeling van de oriënteringsperiode?

 • We leren jou en je mogelijkheden beter kennen.
 • Je geeft informatie over je vooropleiding, je interesse, je verwachtingen en de tijd die je aan je studies kan besteden via een online intake.
 • Je doet een aantal proeven om te zien op welk niveau je kan starten per module: 
 • Tijdens een individueel oriënteringsgesprek overlopen we je resultaten op de proeven en stippelen we je persoonlijke studieweg uit.

Wat breng je mee om je aan te melden voor de oriëntering?

 • je identiteitskaart
 • €15, contant of via bancontact
 • eerder behaalde attesten, die je een vrijstelling kunnen geven van bepaalde modules:
  • rapporten :
   • maximum 4 jaar oud
   • van 5e – 6e – 7e jaar secundair onderwijs
   • origineel rapport
   • origineel ondertekend oriënteringsattest van de klassenraad
  • attesten van examencommissie
  • deelattesten of certificaten van andere TKO’s
  • deelattesten of certificaten van andere opleidingen